0
(0)

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự đóng vai trò là văn bản vô cùng quan trọng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu trước khi khởi công xây dựng công trình. Hợp đồng xây dựng cũng như là bước đầu tiên để các bên ngồi lại với nhau, bàn bạc với nhau về quyền và lợi ích của họ trong hợp đồng đó. Vậy có các loại hợp đồng xây dựng nào? Hợp đồng xây dựng có đặc điểm gì? Hãy cùng Xây Dựng Tâm Phú theo dõi bài viết dưới đây để trả lời cho các câu hỏi trên nhé!

Các loại hợp đồng xây dựng cần biết trước khi xây dựng công trình
Các loại hợp đồng xây dựng cần biết trước khi xây dựng công trình

Các loại hợp đồng xây dựng

Căn cứ vào các tiêu chí về tính chất công việc, hình thức giá hợp đồng và mối quan hệ của các bên trong hợp đồng, phân thành các loại hợp đồng xây dựng sau:

Theo tính chất, nội dung công việc

– Hợp đồng tư vấn xây dựng là hợp đồng thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng.

– Hợp đồng xây dựng công trình là hợp đồng thực hiện việc xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình theo thiết kế xây dựng công trình; Hợp đồng tổng thầu xây dựng công trình là hợp đồng xây dựng để thực hiện tất cả các công việc của dự án đầu tư.

– Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng thực hiện cung cấp thiết bị để hoàn thành lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; Hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng thực hiện cung cấp thiết bị cho tất cả các công việc của dự án đầu tư xây dựng.

– Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng là hợp đồng thực hiện thiết kế và thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; Hợp đồng tổng thầu thiết kế xây dựng là hợp đồng thiết kế và xây dựng toàn bộ các công việc của dự án đầu tư xây dựng.

– Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị để thực hiện lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; Hợp đồng tổng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng  thực hiện thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ cho tất cả các công việc của dự án đầu tư xây dựng.

Xem thêm: Sửa chữa nhà trọn gói Hà Nội

Và các hợp đồng khác

– Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng công trình là hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng công trình, hạng mục công trình; Hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng công trình là hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng toàn bộ các công việc của dự án đầu tư xây dựng.

– Hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng công trình là hợp đồng thực hiện công việc từ khâu thiết kế, đến cung cấp thiết bị công nghệ xây dựng công trình, hạng mục công trình; Hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng toàn bộ các công việc của dự án đầu tư xây dựng.

– Hợp đồng chìa khóa trao tay là hợp đồng xây dựng để thực hiện tất cả các công việc lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng của dự án đầu tư xây dựng.

– Hợp đồng cung ứng nhân công, máy và thiết bị thi công là hợp đồng xây dựng cung cấp kỹ sư, công nhân, máy thi công, thiết bị và các phương tiện cần thiết khác cho mục đích xây dựng phục vụ xây dựng công trình, hạng mục công trình, gói thầu, công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng.

Theo hình thức giá hợp đồng

– Hợp đồng trọn gói

– Hợp đồng đơn giá cố định 

– Hợp đồng đơn giá điều chỉnh 

– Hợp đồng theo thời gian 

– Hợp đồng theo giá kết hợp 

Hợp đồng xây dựng thể hiện tinh thần trách nhiệm của hai bên khi bắt tay vào làm dự án.
Hợp đồng xây dựng thể hiện tinh thần trách nhiệm của hai bên khi bắt tay vào làm dự án.

Theo mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng

– Hợp đồng thầu chính 

– Hợp đồng thầu phụ 

– Hợp đồng giao khoán nội bộ 

– Hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài

Đặc điểm của hợp đồng xây dựng

Về mặt pháp luật chuyên ngành, hợp đồng xây dựng có một số đặc điểm sau:

Về chủ thể

Chủ thể gồm bên giao thầu và bên nhận thầu:

  • Bên giao thầu là chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư hoặc tổng thầu, nhà thầu chính.
  • Bên nhận thầu phải là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính. Nhà thầu có thể là một liên danh các nhà thầu.
Hợp đồng xây dựng có những đặc điểm chung của hợp đồng dân sự
Hợp đồng xây dựng có những đặc điểm chung của hợp đồng dân sự

Về hình thức

Hợp đồng xây dựng được lập thành văn bản và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của các bên tham gia hợp đồng. Trong trường hợp một bên tham gia hợp đồng là tổ chức thì bên đó phải ký tên, đóng dấu theo quy định của pháp luật.

Điều kiện chung của hợp đồng xây dựng là các văn bản kèm theo hợp đồng quy định các quyền, nghĩa vụ và mối quan hệ cơ bản của các bên trong hợp đồng xây dựng.

Xem thêm: Thi công thạch cao Hà Nội

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về các loại hợp đồng xây dựng. Hy vọng rằng qua bài viết sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về các loại hợp đồng và các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *