0
(0)

Định mức nhân công xây dựng là vấn đề được chủ đầu tư quan tâm đối với các công việc như: thực hiện sửa chữa, cải tạo, xây nhà hay các công trình xây dựng khác. Đối với mỗi công trình thì cách tính định mức nhân công xây dựng là vấn đề cốt lõi và mang yếu tố quyết định để chủ đầu tư, nhà thầu… tính toán mức hao phí, đơn giá, báo giá để áp dụng vào thực tế. Vậy, cụ thể cách tính định mức nhân công trong xây dựng như thế nào? Dưới bài viết này Xây Dựng Tâm Phú xin cung cấp thông tin chi tiết đến bạn đọc.

Định mức lao động là gì?

Trước hết, cần phải hiểu định mức là gì? Định mức quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy móc thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng cụ thể nào đó.

Định mức lao động (hay còn được gọi là định mức lao động công nghệ) là thời gian lao động cần thiết, để sản xuất ra một sản phẩm cụ thể.

Nội dung cụ thể của định mức lao động bao gồm:

 • Thành phần công việc: là những thao tác cơ bản và những thao tác chính thực hiện công việc.
 • Định biên: Có nghĩa là xác định cấp bậc kỹ thuật để thực hiện mỗi nội dung công việc.
 • Định mức: là quy định thời gian lao động để sản xuất ra sản phẩm. Đơn vị tính là ngày công (ngày công được tính bằng 8h làm việc).
Cách tính định mức nhân công xây dựng
Cách tính định mức nhân công xây dựng

Những nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công

Nhân công xây dựng là nhân tố quan trọng có tính chất tính quyết định đối với thành công của một công trình xây dựng. Theo đó, để có nguồn nhân công hiệu quả cần dựa trên nhiều yếu tố, một trong số đó là giá nhân công xây dựng.

Nguyên tắc xác định là đơn giá nhân công xây dựng xác định theo hướng dẫn tại “Thông tư Số: 15/2019/TT-BXD.

Xem thêm: Thi công cải tạo nhà Hà Nội trọn gói

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo những nguyên tắc sau đây:

 • Phù hợp với nội dung, tính chất công việc, chức danh, trình độ và chất lượng nhân công xây dựng.
 • Phù hợp với mặt bằng chung về giá nhân công xây dựng (trong đó bao gồm cả các yếu tố bù đắp lương do điều kiện sinh hoạt) trên thị trường lao động mỗi từng địa phương, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
 • Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bao gồm các khoản như: bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn phí…).
 • Định mức nhân công xây dựng được xác định với thời gian làm việc là 8h/ ngày.
 • Định mức nhân công xây dựng được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động.

Bên cạnh đó, việc quy định các nguyên tắc xây dựng và điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo các nguyên tắc nêu trên đã bảo đảm tính đúng, tính đủ giá nhân công theo thị trường. Hơn nữa, đơn giá nhân công xây dựng điều tra theo thị trường tại khu vực xây dựng công trình đã bao gồm tất cả các loại phụ cấp theo quy định của pháp luật.

Cách tính định mức nhân công trong xây dựng cụ thể và chi tiết

Cách tính định mức nhân công trong xây dựng cụ thể và chi tiết
Cách tính định mức nhân công trong xây dựng cụ thể và chi tiết

Đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm các yếu tố như sau: giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng, tổng mức đầu tư, bản dự toán xây dựng, bản dự toán gói thầu, giá xây dựng,…

Về cách tính định mức nhân công trong xây dựng được tính theo công thức như sau: Gnc = Lnc x Hcb x 1/t

Trong đó:

 • Gnc: là đơn giá nhân công xây dựng tính cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp xây dựng.
 • Lnc: là mức lương cơ sở đầu vào tính theo tháng để xác định đơn giá nhân công xây dựng  cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, đã bao gồm những khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến những yếu tố của thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải chi trả theo quy định (cụ thể như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).
 • Hcb: là hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp xây dựng.
 •  t: là 26 ngày làm việc trong 1 tháng.

Trong thực tế việc điều tra, khảo sát, xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng là những vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng. Đối với trường hợp, mặt bằng đơn giá nhân công xây dựng của địa phương, lớn hơn đơn giá nhân công xây dựng trên cơ sở mức lương cơ sở đầu vào do chính Phủ quy định.  Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi công bố đơn giá.

Xem thêm: Thi công trần, vách thạch cao Hà Nội

Kết luận

Trên đây là những thông tin Xây Dựng Tâm Phú cung cấp về nội dung định mức lao động là gì? Những nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công. Cách tính định mức nhân công trong xây dựng cụ thể và chi tiết. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin bổ ích đến bạn đọc để ứng dụng vào công trình tương lai của mình và giám sát hạch toán công trình một cách chính xác nhất.

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *