0
(0)

Công ty Xây Dựng Tâm Phú – một trong những công ty hàng đầu tại Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng. Công ty chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn – hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực xây dựng một cách nhanh chóng nhất – chi tiết nhất, với chi phí trọn gói và tối ưu nhất! Bài viết dưới đây Tâm Phú sẽ cung cấp các thông tin về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Phương pháp dùng hệ số điều chỉnh giá

Phương pháp dùng hệ số điều chỉnh giá
Phương pháp dùng hệ số điều chỉnh giá

Là trường hợp các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp dùng hệ số điều chỉnh giá. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được thực hiện theo công thức sau:

GTT = GHĐ x Pn                                                   (1)

Trong đó:

– GTT: Có nghĩa là giá thanh toán tương ứng với khối lượng công việc hoàn thành và được nghiệm thu trong thời gian “n”. GTT có thể là giá thanh toán cho cả hợp đồng, hoặc là giai đoạn thanh toán, cũng có thể của hạng mục công trình, loại công việc, yếu tố chi phí trong hợp đồng.

– GHĐ: Có nghĩa là giá giá trong hợp đồng đã ký tương ứng với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu trong khoảng thời gian “n”. GHĐ có thể là giá trị của cả hợp đồng, hoặc là giai đoạn thanh toán, của hạng mục, của loại công việc, của yếu tố chi phí trong hợp đồng.

– Pn: Có nghĩa là hệ số Điều chỉnh giá được áp dụng cho thanh toán hợp đồng đối với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu của giai đoạn thanh toán, của hạng Mục, của loại công việc, của yếu tố chi phí trong hợp đồng trong khoảng thời gian “n”.

Xem thêm: Bảng giá sửa nhà trọn gói

“Pn” được xác định tương ứng và phù hợp với các giai đoạn thanh toán

– Trong trường hợp thanh toán cho cả hợp đồng, thì “Pn” có nghĩa là là hệ số điều chỉnh giá được xác định cho cả hợp đồng.

– Thanh toán theo giai đoạn, “Pn” được hiểu là hệ số điều chỉnh giá được xác định cho từng giai đoạn thanh toán tương ứng.

– Nếu thanh toán cho hạng mục công trình trong hợp đồng tại thời điểm “n”, “Pn” được hiểu là hệ số điều chỉnh giá xác định cho hạng mục công trình tương ứng trong hợp đồng trong khoảng thời gian là “n”.

– Thanh toán cho loại công việc hoặc là những yếu tố chi phí trong hợp đồng tại thời điểm “n”, “Pn” được hiểu là hệ số điều chỉnh giá, được xác định cho công việc và yếu tố chi phí tương ứng trong hợp đồng trong khoảng thời gian “n”.

"Pn" được xác định tương ứng và phù hợp với các giai đoạn thanh toán
“Pn” được xác định tương ứng và phù hợp với các giai đoạn thanh toán

“Pn” được xác định và áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

Trường hợp điều chỉnh cho tất cả những yếu tố chi phí, hệ số “Pn” được xác định như sau:

                      Pn = a + b(Ln / Lo) + c(En / Eo) + d(Mn / Mo) + …    (2)

Trong đó:

– a: Có nghĩa là hệ số cố định, được xác định ở bảng số liệu điều chỉnh trong hợp đồng, phần không điều chỉnh giá của những khoản thanh toán theo hợp đồng hoặc theo hạng mục, công việc, yếu tố chi phí trong hợp đồng.

– b, c, d…: Có nghĩa là các hệ số biểu thị tỷ tỷ trọng chi phí phần được điều chỉnh của các yếu tố chi phí liên quan đến việc thực hiện công việc trong hợp đồng được nêu trong bảng số liệu điều chỉnh tương ứng.

Tùy từng trường hợp điều chỉnh để xác định các hệ số a, b, c, d…tương ứng cho phù hợp. Hệ số a, b, c, d… do các bên tính toán, xác định và thỏa thuận trong hợp đồng.

Tổng các hệ số: a + b + c + d +… = 1 (a = 1 – b – c – d -… )

– Ln, En, Mn,…: Có nghĩa là những chỉ số giá hoặc giá tại thời điểm điều chỉnh tương ứng với mỗi loại chi phí cho thời gian “n”, được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày, trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng.

– Lo, Eo, Mo,…: Có nghĩa là các chỉ số giá hoặc giá gốc tương ứng với mỗi loại chi phí, được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu và được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp tiền tệ của chỉ số giá hoặc giá điều chỉnh được nêu trong bảng điều chỉnh khác với tiền tệ thanh toán trong hợp đồng, khi đó hệ số “Pn” được xác định theo công thức như sau:

              Pn = a +{b(Ln / Lo) + c(En / Eo) + d(Mn / Mo)} x (Zn / Zo)  (2′)

– Zn: Có nghĩa là tỷ giá bán ra của đồng ngoại tệ thanh toán trong hợp đồng do Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm điều chỉnh cho thời gian “n”, được xác định trong Khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán.

– Zo: Có nghĩa là tỷ giá bán ra của đồng ngoại tệ thanh toán trong hợp đồng do Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm gốc, được xác định trong khoảng thời gian là 28 ngày (trước ngày đóng thầu và được các bên thỏa thuận trong hợp đồng).

Trường hợp Điều chỉnh 2 yếu tố chi phí và hệ số “Pn” được xác định như sau:

Điều chỉnh chi phí vật liệu và nhân công lao động:

                                         Pn  = a + b(Ln / Lo) + d(Mn / Mo) (3)

Các đại lượng a, b, d, Ln, Lo, Mn, Mo được xác định như trong công thức (2)

Tổng các hệ số là: a + b + d =1

Điều chỉnh chi phí vật liệu và máy móc:

                                       Pn = a + c(En / Eo) + d(Mn / Mo)  (4)

Các đại lượng a, c, d, En, Eo, Mn, Mo được xác định như trong công thức (2)

Tổng các hệ số là: a + c + d =1

Điều chỉnh chi phí nhân công và máy:  Pn = a + c(En / Eo) + d(Mn / Mo)  (5)

Các đại lượng a, b, c, Ln, Lo, En, Eo được xác định như trong công thức (2)

Tổng các hệ số là: a + b + c =1

Trường hợp điều chỉnh cho 1 yếu tố chi phí hệ số “Pn” được xác định như sau:

Điều chỉnh chi phí nhân công: Pn = a + c(En / Eo) + d(Mn / Mo) 6)

Đại lượng a, b, Ln, Lo được xác định như trong công thức (2)

Tổng các hệ số là: a + b =1

Điều chỉnh chi phí máy thi công: Pn = a + c(En / Eo) + d(Mn / Mo) (7)

Đại lượng a, c, En, Eo được xác định như trong công thức (2)

Tổng các hệ số là: a + c =1

Điều chỉnh chi phí vật liệu: Pn = a + c(En / Eo) + d(Mn / Mo) (8)

Đại lượng a, d, Mn, Mo được xác định như trong công thức (2)

Tổng các hệ số là: a + d =1

Trường hợp Điều chỉnh giá cho một số loại vật liệu chủ yếu: Pn = a + c(En / Eo) + d(Mn / Mo) (9)

Đại lượng “a” được xác định như trong công thức (2)

d1, d2, d3… có nghĩa là hệ số biểu thị tỷ tỷ trọng chi phí của loại vật liệu chủ yếu được điều chỉnh giá trong hợp đồng.

Mn1, Mn2, Mn3, Mo1, Mo2, Mo3,… có nghĩa là các chỉ số giá hoặc giá của các loại vật liệu được Điều chỉnh giá tại thời Điểm “n” và thời Điểm gốc.

Tổng các hệ số: a + d1 + d2 + d3 +… = 1

Xem thêm: Thi công điện nước Hà Nội

Phương pháp bù trừ trực tiếp

Phương pháp bù trừ trực tiếp
Phương pháp bù trừ trực tiếp

Nếu các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp, thì việc bù trừ giá trị chênh lệch khi điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện như sau:

Giá trị chênh lệch về giá vật liệu, nhân công và máy thi công tại thời điểm điều chỉnh của khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu được phép điều chỉnh so với giá vật liệu, nhân công và máy thi công tại thời điểm gốc (28 ngày trước ngày đóng thầu).

Giá tại thời điểm gốc được chọn là giá cao nhất trong những giá: giá trong hợp đồng, giá theo công bố của cơ quan Nhà nước hoặc giá trong dự toán gói thầu đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp nguồn thông tin về giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có hoặc có nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, nội dung công việc và các điều kiện cụ thể của hợp đồng thì Chủ đầu tư trình Người quyết định đầu tư, quyết định việc dùng giá thị trường tại thời điểm tương ứng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Hy vọng qua bài viết này, quý khách đã có thêm thông tin về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Nếu cần tìm hiểu chi tiết về vấn đề này thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhất!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *