0
(0)

Trong nhiều năm trở lại đây, nền kinh tế nước ta đang có sự phát triển vượt bậc. Mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội được diễn ra với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và đa dạng. Hoạt động đấu thầu được phát triển từ thực tiễn đời sống, là một yếu tố quan trọng trong quá trình đấu thầu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp khi mới thành lập vẫn có những khó khăn trong việc tìm hiểu những vấn đề liên quan. Trong bài viết dưới đây, Công ty Tâm Phú sẽ gửi đến bạn đọc những vấn đề liên quan đến thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

Khái niệm hồ sơ mời thầu

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

Định nghĩa hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu chính là toàn bộ văn bản, kế hoạch, tài liệu liên quan nhằm cung cấp thông tin đấu thầu rộng rãi hay hạn chế tùy theo mục đích của chủ đầu tư. Trong hồ sơ mời thầu phải bao gồm các yêu cầu cho dự án, gói thầu để làm căn cứ cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu cũng như để nhà đầu tư lấy làm tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu tốt nhất.

Xem thêm: Cải tạo nhà tại Hà Nội

Quy trình lập hồ sơ mời thầu

Quy trình lập hồ sơ mời thầu
Quy trình lập hồ sơ mời thầu

Bước 1: Lập hồ sơ mời thầu và bản vẽ kỹ thuật thi công

Tùy vào lĩnh vực gói thầu mà bên mời thầu có thể sử dụng các mẫu hồ sơ mời thầu khác nhau:

Đối với khách hàng mời thầu trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn bạn có thể sử dụng hoặc tham khảo “Mẫu hồ sơ số 02”, ban hành kèm theo “Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Đối với khách hàng mời thầu trong lĩnh vực xây lắp, cơ sở hạ tầng thì bạn có thể tham khảo hoặc sử dụng “Mẫu hồ sơ số 01, Mẫu hồ sơ số 02, Mẫu hồ sơ số 03” Ban hành kèm theo “Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Còn với khách hàng mời thầu trong lĩnh vực kinh doanh, mua sắm hàng hóa thì bạn có thể sử dụng hoặc tham khảo các “Mẫu số 01, Mẫu số 02” ban hành kèm theo “Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Thông báo, gửi hồ sơ mời thầu rộng rãi trên các phương tiện việc đấu thầu tới các đơn vị nhà thầu có quan tâm; Việc làm này phải chú ý phát hành rộng rãi để tìm kiếm nhiều nhà đầu tư phù hợp giúp xây dựng gói thầu thành công.

Bước 3: Tổ chức đấu thầu và xét duyệt những hồ sơ đấu thầu đã nhận, tiến hành chọn nhà thầu phù hợp với gói thầu nhất.

Bước 4: Bàn giao cho nhà thầu thi công

Những giấy tờ cần có trong hồ sơ mời thầu

Khi chuẩn bị bộ hồ sơ mời thầu đầy đủ cần rất nhiều các giấy tờ liên quan đến gói thầu. Các loại giấy tờ quan trọng nhất đã được nêu rõ tại Điều 218 Luật Thương mại năm 2005:

  • Thông báo mời thầu với những nội dung cần thiết như: Họ và tên, địa chỉ của bên mời thầu, tóm tắt sơ lược nội dung mời thầu, thời hạn, địa điểm phát hành và các thủ tục nhận hồ sơ, chỉ dẫn tìm hiểu hồ sơ.
  • Những yêu cầu của dự án, hàng hóa, dịch vụ đã được chấp thuận đấu thầu.
  • Cách thức đánh giá, tiêu chí so sánh xếp hạng và chọn nhà thầu.
  • Các hướng dẫn khác liên quan tới vấn đề đấu thầu.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng theo quy định của nhà nước

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng theo quy định của nhà nước
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng theo quy định của nhà nước

Các đơn vị căn cứ điều kiện, tiến hành phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng và cần phải tuân thủ những nguyên tắc và pháp luật của nhà nước. Cụ thể, theo Luật đấu thầu 2013, tại khoản 1, điều 12 thì thời gian phát hành hồ sơ theo từng thời điểm được quy định là:

Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 5 ngày

Thời gian trên được tính tối đa trong vòng 5 ngày làm việc. Thời gian được tính từ ngày bên mời thầu nhận được báo cáo thẩm định dự án cũng như phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thời gian hồ sơ được phát hành: 3 ngày

Theo quy định chung thì quãng thời gian hồ sơ được phát hành là sau khoảng 3 ngày kể từ lúc nhận được thông báo.

Thời gian phê duyệt: 10 ngày 

Thời gian phê duyệt hồ sơ sẽ được tính từ ngày phía nhà thầu nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ của bên mời thầu kèm theo đó là báo cáo thẩm định dự án.

Thời gian thẩm định nội dung: 20 ngày

Phía nhà thầu có tối đa 20 ngày để thẩm định về nội dung cho từng hạng mục. Thời gian này được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đã được trình.

Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu: tối thiểu 10 ngày

Theo quy định chung thời gian để sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu là tối thiểu 10 ngày. Chú ý, đây là được quy định cho việc đấu thầu trong nước, đối với các trường hợp đấu thầu nước ngoài thì có thể kéo dài hơn, trong khoảng 15 ngày.

Xem thêm: Thi công điện nước Hà Nội

Công ty Xây Dựng Tâm Phú là đơn vị cung cấp, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ mời thầu cho các đơn vị có như cầu đấu thầu theo đúng quy định của nhà nước, tuân thủ các bước theo Luật Đấu thầu. Mọi thông tin có liên quan, xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của công ty để nhận được những tư vấn có liên quan về hồ sơ mời thầu và thời gian phát hành hồ sơ mời thầu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *